Sørbøe familien går i tettere samarbeid med Løseth familien og kjøper Harebakken Senter av Ottersland.

LL Sørco AS som selskapet heter, vil da eie Amfi Brotorvet, Amfi Kragerø, Amfi Arendal, og nå også Harebakken fra 01.01.2019. Amfi Mandal vil Sørbøe fortsatt eie sammen med Olav Thon.

«Sørco AS har som mål å ekspandere i antall kjøpesentre så vel som satse på verdiskapning i bykjernen i Sørlandsbyene, og da spesielt i Arendal. Vi ser at konkurransen tilspisser seg, og at Harebakken og Amfi Arendal har blitt likere de senere årene, og vi tror at vi kan være med på å legge til rette for et riktig handelstilbud på begge plasser ved å tilpasse konseptene på en god måte. Sørco AS har som intensjon å fortsette å jobbe med strategisk og verdiskapende eiendomsutvikling parallelt med ekspansjonen innenfor kjøpesenter, og vi er veldig glade for å ha Løseth som samarbeidspartner.

Vi ser ikke på Harebakken som bare en direkte konkurrent til Arendal sentrum selv om det jo er det, men også som et senter som komplementerer tilbudet til kundene i Arendalsregionen – og som demmer opp mot konkurransen spesielt fra vest. Ved å samkjøre begge områder vil vi kunne skape ytterligere stordriftsfordeler ved å samkjøre driftskostnader, skape felles attraktivitet mot leiemarkedet, samt felles markedskommunikasjon. Vi tror fortsatt på lokale, sterke og attraktive kjøpesenter selv om e-handel og større handelsområder i randsoner vokser. Kjøpesenter i fremtiden skal være mer enn bare handel. Kjøpesenter skal også gi kundene mer opplevelser og gode møteplasser – der har vi en unik posisjon. Harebakken er et flott senter som Ottersland har bygd opp og tatt godt vare på. Harebakken har stått på ønskelisten vår en stund. Vi gleder oss nå til å få de med i porteføljen»

– Daglig leder Ståle Sørbøe

I tillegg til å inngå tettere eierskap med Løseth vil også Sørco samarbeide om å forvalte kjøpesenter i Norges langstrakte land. Selskapet LL Drift AS hvor Sørco vil gå inn på eiersiden tilbyr forvaltning av egne og eksterne kjøpesenter og har som intensjon å vokse med flere forvaltnings oppdrag. Hovedkontoret ligger i Surnadal, med avdelingskontor i Oslo og nå også Arendal.

«Harebakken Senter har vært i Ottersland-familiens eie i 25 år. I denne perioden har vi brukt betydelige ressurser på å få senteret til å fremstå som det gjør i dag. Vår nåværende virksomhet består i å eie og forvalte store næringseiendommer. De senere årene har vi trappet ned investeringene i kjøpesentre og heller utvidet porteføljen innen kontor, storhandel og hotell betydelig. Som en naturlig konsekvens av dette veivalget har vi nå funnet det riktig å selge Harebakken Senter. Vi er overbevist om at de nye eierne vil sørge for at senteret driftes på en utmerket måte, både for leietakere og kunder. Vi synes også det er hyggelig å kunne overdra senteret til et selskap hvor en lokal aktør som kjenner markedet er tungt inne på eiersiden.»

-Ole Ottersland

Fakta om Sørco

Sørco AS jobber med strategisk og verdiskapende eiendomsutvikling på Sørlandet. Selskapet ble etablert i 1975 av Johnny Sørbøe og eies 100% av familien Sørbøe. Daglig leder er Ståle Sørbøe, og styreformann er Arve Andersson.

Sørco AS er involvert fra kjøp, utvikling og utbygging – til salg drift og utleie av eiendommer på Sørlandet. Virksomheten er alltid på jakt etter gode bærekraftige prosjekt som kan realiseres – enten alene eller sammen med gode samarbeidspartnere. Sørco AS har i dag sin primærportefølje av eiendommer innen kjøpesentre. Sørco har som mål å utvide i antall kjøpesentre såvel som satse på verdiskaping i bykjernen i Sørlandsbyene.

Fakta om LL

LL Holding AS ble stiftet i 1967, den gang i forbindelse med drift av dagligvarebutikker i Surnadal og omegn. I dag er bransjen eiendom, og konsernets hovedfokus er investering i og forvaltning av kjøpesentre. I tillegg til hel- og deleierskap i til sammen 17 kjøpesentre har selskapet også investeringer i andre typer eiendom, som kontor, handel, produksjon og hotell. Eiendomsinvesteringene strekker seg fra Kristiansand i sør til Lofoten i nord, hvorav hovedtyngden ligger i Midt-Norge. Ut over eiendom har selskapet investert i blant annet PR-byrået Kruse Larsen AS og bolig- og entreprenøraktøren Consto Holding AS.

Fakta om O. G. Ottersland

OG. Ottersland er engasjert i eiendom fra Stavanger til Gardermoen Airport samt på Arlanda Airport. Selskapet er engasjert i 5 hoteller hvor Radisson Blue hotellet på Gardermoen er største eiendom. Denne eiendommen er for øvrig et av Norges største hoteller. Ottersland eier mange kontorbygg hvor Tomras hovedkontor i Asker er største eiendom. Selskapet er også eier av Stoa Øst handelspark i Arendal. Likedan er selskapet eier av flere kontorbygg og detaljbygg. Eiendomsmassen består av 14 heleide bygg og 6 deleide bygg. Samlede årlige leieinntekter er 225 millioner når selskapets andel av deleide bygg tas med. Samtlige heleide eiendommer forvaltes fra Arendal.