Barbu Næringssenter AS

Sørco har fått laget en flott film som på en god måte illustrerer byggets mange kvaliteter – og ikke minst innhold.

Viste du at det var så mange bedrifter og mennesker som til daglig har sin arbeidsplass her?