Om Sørco AS

Sørco AS jobber med strategisk og verdiskapende eiendomsutvikling på Sørlandet. Selskapet ble etablert i 1975 og eies av familien Sørbøe. Daglig leder for Sørco AS er er Ståle Sørbøe, og styreformann er Arve Andersson.

Sørco AS er involvert fra kjøp, utvikling og utbygging – til salg drift og utleie av eiendommer på Sørlandet. Virksomheten er alltid på jakt etter gode bærekraftige prosjekt som kan realiseres – enten alene eller sammen med gode samarbeidspartnere. Sørco AS har pr i dag sin primærportefølje av eiendommer innen kjøpesentere. Sørco har som mål å utvide i antall kjøpesentre såvel som satse på verdiskapning i bykjernen i Sørlandsbyene.

Johnny Sørbøe

Gründer

tlf: 37 02 90 00
e-post: johnny@sorboe.no

Ståle Sørbøe

Daglig leder

tlf: 990 17 720
e-post: stale@sorboe.no

Petter Aaland

Direktør, utvikling

tlf: 90 99 60 51
e-post: petter@sorboe.no

Arve Andersson

Styreformann

tlf: 900 33 029
e-post: arve@andersson-co.no

Siv Strigen

Regnskapsmedarbeider

tlf: 934 41 575
e-post: regnskap@sorboe.no

Organisasjonskart