Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. LL Sørco AS er omfattet av åpenhetsloven.

Vi er i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet og våre leverandører. Arbeidet er fremdeles i en tidlig fase, men vi vil fortsette det kontinuerlig arbeidet med å minimere selskapets faktiske og potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I samsvar med åpenhetslovens regler, vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger her på nettsiden.

Selskapets første redegjørelse kan du lese her: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i LL Sørco AS. 

Vi vil i tillegg følge opp konkrete forespørsler som er fremmet med bakgrunn i åpenhetsloven, og som gjelder informasjon knyttet til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Eventuelle henvendelser i denne sammenheng sendes til aapenhetsloven@alti.no.