Arendal Byutvikling AS er opprettet

Sørco, Einar Johnsen Eiendom og Otterlei Group. Sammen eier de enorme eiendomsarealer i Arendal, og nå går de sammen for å skape mer liv i byen, over tid.

Utdrag fra artikkel publisert i Agderposten 05.09.2017:

– Dette skjer ikke over natta, og vil sikkert koste en del penger, men selskapene bak har solid kompetanse som passer inn og drømmer om en mer aktiv by og har derfor gått sammen i Arendal byutvikling AS, sier daglig leder i det ferske selskapet, Petter Aaland.

Vemodig, men riktig

Lørdag ble avtalen undertegnet der det ferske samarbeidsselskapet skrev under på å kjøpe Tollbodgaten 5, der Paulus Møller holdt til i en årrekke.

– Det er litt vemodig å selge, men det er det pappa ville ha ønsket. Det å drive en bygård krever masse engasjement og tid og vi ønsket derfor at noen profesjonelle skulle drive dette arbeidet videre, sier Helle Paulus-Møller, som sammen med bror Preben står som selgere.

Familien har eid bygården i flere generasjoner siden 18-1900-tallet og det er et kapittel byhistorie som avsluttes. Men forhåpentlig til det bedre, mener Jan Sigurd Otterlei, en av partnerne i det nye eiendomssamarbeidet.

– Jeg tror på en levende by, og det er mye på gang i Arendal nå, og å være med å utvikle det er spennende og positivt, sier Otterlei. Han snakker om mer besøk hos restaurantene og butikkene, blant annet fra flere beboere i sentrum.

Vil bo i sentrum

– Folk vil bo i sentrum og det er viktig for å skape liv, sier Otterlei.

Både Otterlei og Aaland åpner for ytterligere kjøp i sentrum, uten å ville være konkrete verken rundt hvilke bygårder det kan dreie seg om og konkrete planer for Paulus-Møller-gården.

– Eierne i Arendal Byutvikling AS har en fundamental tanke om å bidra til positiv byutvikling, men det er først nå de har tatt en strategisk beslutning om å bidra i bykjernen, sier Aaland.

Men det legges ikke skjul på at det er en symbiose her.

Bak Sørco, står Johnny og Ståle Sørbøe, som eier Amfi Arendal, samtidig som Einar Johnsen Eiendom AS kontrollerer 12 av sentrums bygårder. Otterlei Group har en, samt er deleier av Eurekabygget og MacGregorbygget i Barbu.

– Alle tjener på en levende by. Vi skal jobbe for å trekke folk til byen, en vinn-vinn for alle parter, sier Aaland.

De nye eierne av Paulus-møller-bygget kontrollerer til sammen en ganske stor andel av Arendal sentrum, og det kan bli mer.

EIERSKAP: Rødt er Einar Johnsens Eiendom, grønt er Sørco og blått er Otterlei Group. Svart er deres felles kjøp.

– Vi er alltid interessert i gode avtaler for å kunne støtte opp om planen om en god byutvikling. Gågata og det historiske sentrum er viktig for byen, svarer Petter Aaland i Sørco kryptisk på spørsmålet om det er planer om å kjøpe flere av byggene i sentrum av Arendal.

Gjennomføringskraft

Det ferske samarbeidet mellom sentereier Sørco, Einar Johnsen Eiendom AS, som er en av byens største eiendomsselskap og Otterlei Group AS, kontrollerer allerede så mye at de trolig har gode muligheter til å få gjennomført ideer.

Seg imellom har de rundt 17 av sentrums næringsbygg, litt avhengig av regnemåten.

– Det gjenstår å se om størrelsen er en fordel, men det ser slik ut. Og dette er profesjonelle utviklere som vil noe og det er positivt at et slikt nytt initiativ kommer inn, sier Hanne Gulbrandsen i Arendal by AS.

Hun synes det er fint med alle tiltak som vil løfte byen og peker på at mye allerede er i gang, etter at friskt blod allerede har overtatt Lilandgården i Torggaten, og det tilstøtende Hong Kong-bygget.

Det lille som foreløpig er sluppet om planene der har hintet om leiligheter og næringsbygg i kombinasjon, noe Jan Sigurd Otterlei i Otterlei Group er positiv til.

– For å få en levende by er det viktig med leiligheter, at folk bor i byen og ikke trenger kjøre bil for å komme til det de trenger, sier Otterlei.

Aaland forteller at de er i samtaler med de andre aktørene som har planer om å bygge ut i sentrum, men holder det åpent om det blir avtaler av noe slag utav det.

– Dette er uansett noe som tar tid, ingenting skjer over natten og leietakerne vi har i dag skal ivaretas og trenger ikke bekymre seg for endringer, sier Aaland.