Planer for minst 75 leiligheter ved Brotorvet

Sørco AS og LL Holding AS har presentert forprosjektet på et leilighetsbygg med ca 75 enheter plassert på Stathelle’s «kremtomt» til formannskapet i Bamble kommune.

Hanne Smedal Sørensen, Ståle Sørbøe og Petter Aaland tilbød seg å bygge 75 leiligheter ved Brotorvet, men det vil de bare gjøre viss politikerne vil at de skal gå videre med prosjektet.

(artikkel publisert på pd.no 27.04.2017)

Brotorvet Eiendom ba formannskapet om lov til å gå videre med planer for minst 75 leiligheter ved Brotorvet.

Driverne av Amfi Brotorvet ønsker å bygge leiligheter på og ved det vestre parkeringshuset, ned mot biblioteket og Grindbakkenbygget. Det fortalte de formannskapet torsdag.

– Vi driver først og fremst med kjøpesenter, så dette er et plussprosjekt for oss. Men vi ønsker bare å bygge leiligheter på Stathelle dersom kommunen og omgivelsene vil det, sa Ståle Sørbøe i innledningen av presentasjonen.

Gjort leksa

Driverne av Brotorvet hadde forberedt seg godt før presentasjonen i formannskapet. De hadde med seg sivilarkitekt fra firmaet Rambøl, og Petter Aaland, som er direktør for utvikling i Sørco AS, viste til at det per i dag er 31 ledige boliger for salg i Bamble, hvorav 12 er nybygg.

– Det er ikke mye, spesielt dersom man ønsker seg flere innbyggere, slik kommunen signaliserer i alle planer som er vedtatt, sa Aaland.

Mer enn 70

Ståle Sørbøe, daglig leder i Sørco AS, fortalte at de har gitt arkitekten i oppdrag å få tegnet inn nok boliger i området slik at det blir lønnsomt å bygge ut.

– Vi har gitt dem i oppdrag å tegne inn minst 70 boenheter, forteller han.

På egen tomt

Alle boenhetene er tenkt bygget innenfor Brotorvets egen tomtegrense.

– Vi har vært i kontakt med to eiere av naboeiendommer, men de ønsker ikke å slippe oss til der. Det gjør at vi holder oss innenfor våre egne tomtegrenser, og utbyggingen er så langt tenkt bare der, sa Sørbøe til formannskapet.

Fra to millioner

På spørsmål fra de folkevalgte, først og fremst Steinar Syversen (Ap), som lurte på om det ville være leiligheter for «gjerrige bamblinger», antydet han at leilighetene vil variere i pris fra rundt to millioner og oppover.

– Det vil naturligvis være leiligheter i flere prisklasser. Sol og utsikt vil variere veldig, og det vil også bygges leiligheter i forskjellige størrelser. Men et grovt anslag så langt er vel at pluss minus to millioner vil være utgangspunktet, sa Sørbøe.

Fikk applaus

Presentasjonen var ment som en sondering på den politiske viljen til å bygge leiligheter i området. Det politikerne svarte med var en solid applaus etter presentasjonen.

Brotorvet Panorama
Brotorvet Eiendom vil kalle leilighetskomplekset for Brotorvet Panorama.

Sivilarkitekt Hanne Smedal Sørensen tok formannskapsmedlemmene med seg gjennom skisser som viser hvordan Brotorvet Panorama kan bli seendes ut.

– Vi ser for oss å bygge 2–3 etasjer på toppen av den nordligste delen av parkeringshuset. Vi ser også for oss å bygge fem etasjer foran det eksisterende parkeringshuset. Det vil også bli aktuelt å gjøre noe med fasaden på den delen av parkeringshuset som vil bli synlig etter byggingen, slik at det harmonerer, sa hun.

Utviklingsdirektør Petter Aaland fra Sørco gikk i sin presentasjon langt i å innrømme at Brotorvet ikke er så fint som det ligger nå.

– Jeg mener at dette leilighetsprosjektet vil være et visuelt løft for området også, sa han til formannskapet.