Molandsveien 335-337, Arendal

Tekst kommer

2300 m2 areal. Produksjon og lagerlokaler.