Friholmsgate 3, Arendal

Vår 4 bygård i samme kvartal. Butikk i 1.etg. Kontorer i 2 og 3 etg.