Næringstomt – Nedenes Arendal

Sørco eier en tomt som er godt plassert ved E18’s avkjøringrampe på Nedenes. Årsdøgnstrafikken (ÅDT) for E18 som ligger helt inntil tomten er ca 15.000 biler. Denne tomten er en av de eiendommene vi i fremtiden ønsker å utvikle. Nå starter vi opp «ide’-fasen» av prosjektet der vi ser på hva og hvem vi ønsker å tilpasse bygget/eiendommen mot.

EIER: Sørco AS
BYGGEÅR: Skal utvikles
FORVALTET AV: Sørco AS

Total Areal: 5448 m2